Projekty

Prínos RRAS  pre región

 1. programové obdobie 2004-2006: 1 078.802 €
 2. programové obdobie 2007 – 2013: 6 361.788, 90 €
Príprava úspešných projektov v Programovom období 2007-2013:
 1. Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur
 2. Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ Jablonica
 3. Základná škola s Materskou školu Štefanov – výmena okien, zateplenie fasády a spojovacia   chodba
 4. Rekonštrukcia kultúrneho domu Bašovce
 5. Verejné osvetlenie – Bellova Ves
 6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií pre bezpečnejší a kvalitnejší život v obci Borovce
 7. Centrum voľného času a tržnica v obci Čierna Voda
 8. Vytvorenie nového kultúrno-spoločenského centra obce Dubovany rekonštrukciou budovy a areálu obecného úradu
 9. Rekonštrukcia kultúrneho domu obce Kočín-Lančár
 10. Výstavba objektov pre voľnočasové aktivity v obci Matúškovo
 11. Rekonštrukcia technickej infraštruktúry a zlepšenie vzhľadu obce Matúškovo
 12. Atraktívne centrum obce Mokrý Háj
 13. Čistiareň odpadových vôd Naháč
 14. Športovo- kultúrny a spoločenský areál v obci Nimnica
 15. Rekonštrukcia viacúčelového kultúrneho zariadenia v obci Ohrady
 16. Verejné osvetlenie – Potônske Lúky
 17. Šajdíkove Humence – Tlaková kanalizácia II. etapa- 2. časť
 18. Rekonštrukcia miestnej technickej infraštruktúry v obci Šípkové
 19. Rekonštrukcia kultúrneho domu Šterusy
 20. Zmena dokončenej stavby kultúrneho domu- rekonštrukcia a nadstavba novej strechy obce Trstená na Ostrove
 21. Rekonštrukcia centrálnych častí obce Osuské
 22. Rozvoj a rekonštrukcia infraštruktúry turizmu medzi obcami Moravský Svätý Ján a Tvrdonice

Naše projekty

 • Propagácia regiónu severného Záhoria - vrátane implementácie - brožúra [pdf], prieskum [pdf]
 • Štúdia a dokumentácia k značeniu kultúrnych a turistických cieľov v okresoch Senica a
  Skalica [ppt], prieskum [pdf]
 • Kulinárske špeciality [pdf]
 • Caballus - brožúra [pdf]
 • Program rozvoja vidieka 2007-2013 - príležitosť pre rozvoj vidieka na Záhorí [pdf]
 • Spoločný región
 • S chuťou po stopách histórie a krás prírody .... [viac]
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne – [sociologický prieskum] [prezentácia] [tabuľky]
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia voda [pdf]
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia slnko [pdf]
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia vietor [pdf]
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - štúdia biomasa [pdf]
 • Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne - brožúra [pdf]
 • Propagačná brožúra okresov Senica a Blansko – brožúra [pdf]
 • Kompostovanie v Spoločnom regióne [sociologický prieskum
 • Kompostovanie v Spoločnom regióne [štúdia uskutočniteľnosti
 • Kompostovanie v Spoločnom regióne [finančná analýza]