Kontakty

Regionálna rozvojová agentúra Senica (RRAS)

Nám. Oslobodenia 9/21

905 01 Senica 

P.O.BOX 70

 

Predstavenstvo:

Ing. Jaroslav Barcaj - predseda
Ing. Miloš Čobrda - člen
Ing. Ján Kovár - člen

Dozorná rada:

JUDr. Katarína Vrlová - členka
Ing. Milan Kadlíček - člen 

tel. č./fax: +421 34 651 62 59

mob.: 0903 342 448

e-mail: rras@rras.sk

web: www.rras.sk

 

Osobné konzultácie treba ohlásiť vopred telefonicky alebo e-mailom.

rras.jpg